Aidatını Ödemeyene Çekilecek İhtarname

Aidatını ödemeyen mal sahibine İhtarname

Aidatını ödemeyen ev yada iş yeri sahiplerine bina yönetimi tarafından ihtarname gönderilebilir. Aidat ödemeyene çekilen ihtarname ücreti noter masrafları da mülk sahininden talep edilebilmektedir. Aidatını ödemeyen Mal sahibine gönderilecek ihtarname örneği aşağıda yer almaktadır.

Ev sahibine ihtarname örneği!

Aidatını ödemeyen mal sahiplerine yönetim tarafından ihtarname gönderilebilir ve mal sahibine ihtarname çekildiğinde borçlu olan mal sahiplerinin listesi apartman veya site girişine asılabilir. İhtarname çekilen mal sahibi,faiziyle birlikte aidat borcunu ve noter ihtarname ücretini ödemekle yükümlü hale geliyor. Konuyla ilgili olarak yönetimin çektiği mal sahibine ihtarname örneği aşağıda yer alıyor.

Mal sahibine ihtarname örneği!

………………… Sitesi / Apartmanı Yönetimi

Tel:

Sayın ………………. ………………… tarihi itibarı ile toplam …………,00 TL ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantısında Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ödenmeyen aidat borçlarına aylık % 5 gecikme faizi uygulanmasına; aidat borcunu ödemeyen kat malikleri hakkında icra takibine geçilmesi hususunda yöneticiye yetki verilmesine karar verilmiştir.

Sayın ………………… işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 5 (Beş) gün içinde faiz hariç ,00TL aidat borcunuzu ödemenizi aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

Sayın Noter;

üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini bir nüshasının dairenizde saklanmasını tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz.

DÜZENLEYEN

………………… Yönetimi

MUHATAP: …………………..

KONU: …………………..

ÖDENMEMİŞ AİDAT BORÇLARINIZ: …………………..

AÇIKLAMA: …………………..

…….. Site Yönetimi Tel: …………………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir