ihtarname Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İhtarname Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 

İhtarname diğer adıyla ihbarname özellikle iş hukukunda ve boşanmalar ile ilgili süreçlerde kullanıldığı gibi her türlü hukuki süreçte karşımıza çıkmaktadır. Hukuki süreçlerde muhatabınız olan doğan haklarınız ile ilgili taleplerinizin yazılı bir şekilde bildirilmesi için düzenlenen belgeye ihtarname denmektedir.

 

           İhtarname örneği içeriğindeki bilgiler; istekte bulunan kişinin adı ve soyadı, muhatabı olan kişinin adı ve soyadı, her iki muhatabın açık adresleri, ihtarnamenin konu hakkında bilgi, talebi olan kişinin imzası, tebliğ şerhi, noterin imza ve mührü, son olarak da tarih bilgileri şeklindedir.

 

İhtarname İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 

İhtarnamenin geçerli olabilmesi için kanunlara tamamıyla uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Muhatabınız olan kişiyle sözleşme yoluyla borcun ödeneceği tarih belirlenmiş ise bu tarihten önce ihtarname göndermeniz hiçbir sonu vermez. Yine borçtan kaynaklı ihtarname gönderiyorsanız, belge muhatabın eline geçtiği anda faiz işlemeye başlar. İhtarname alacaklı kişinin borcun ödenmesi için her yola başvuracağının göstergesidir. Borçlu için uyarı anlamına gelir. Zaman aşımı olma ihtimali olan durumlarda ihtarname bu süreci durdurur.

 

Borçlu kişi borcunu ödemediği takdirde ihtarnameden dolayı dava masrafları, avukat masrafları gibi yükümlülüklerinde altına girmek zorunda kalır. Haksız yere kesinlikle ihtarname gönderilmemelidir aksi takdirde muhatabın kişilik haklarına saldırıda bulunulmuş olur ve karşı tarafın tazminat davası açma hakkı doğmuş olur. Hatasız bir süreç için ihtarnameyi çeken avukat ile dava sürecindeki avukatın aynı olmasına özen gösterilmelidir. En önemli noktalardan biri de ihtarname çekildikten en az 1 ay sonrasında arkasına tebliğ şerhi alınması zorunludur.

 

İhtarname Göndermenin Yararları

 

İş hukukunda ihtarname ile işçi işvereninden ödemediği kıdem tazminatı, maaştan kanyaklı alacak, fazla mesai hakları gibi sahip olduğu hakları talep edebilmektedir. Bir işçi evlenme, emeklilik sebebi ile ya da askerlik gibi sebeplerden dolayı çalıştığı yer ile ilişiğini kesmek istiyorsa sebebini ve isteklerini açık bir dille ihtarname dilekçe örneği içeriğini kendi durumuna göre düzenleyerek belirtirse çok faydalı olacaktır.

 

Kiralık ev sözleşmelerinin içeriğindeki bilgiler doğrultusunda da ödeme yapmayan kiracıya ev sahibinin ihtarname çekme hakkı bulunmaktadır. Böylece ev sahibi borcun ödenmesi için 30 gün müddet vermiş olur. Kiracı bu süre içerisinde ödeme yapmaz ise ev sahibi doğrudan sulh mahkemesinde evin boşaltılması için dava açma hakkına sahip olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir