Türkiye’de İnşaat İşçiliği

            Ülkemizde en çok gelişim gösteren alanlarının başında inşaat sektörü gelmektedir. Hızla yapılan binalar, yollar ve köprüler bunun somut birer göstergesidir. Bunun sonucunda ise mimar, mühendis ve işçilere ihtiyaç artmaktadır. Artan işçi ihtiyacı ile bu alanda çalışmak isteyenlerin çoğu işsiz kalmamakta ve günlük olarak yevmiye denilen bir sistemle işçilere ücret ödenmektedir. Ülkemizde inşaat işçilerine verilen yevmiye miktarı en fazla 50-60 TL’dir.

İnşaat İşçisi Ne İş Yapar?

İnşaat işçilerinin en önemli görevi ustalarına yardım etmektir. Ustalara yardım etmenin dışında inşaat için gerekli kum torbalarını ve malzemeleri taşımak, elektrik hattının döşenmesinde yardım etmek, su taşımak, kısacası tüm getir götür işlerini yapmak inşaat işçinin yapması gereken işlerdendir. Ayrıca tüm bu işleri yapan inşaat işçileri için inşaatta uygun ortam hazırlanmalı ve iş güvenliği için önlemler alınmalıdır. Çünkü işçi sağlığı ve iş güvenliği ilk sırada yer almalıdır. Çalışma ve dinlenme sürelerine dikkat edilmesi de işçinin güvenliği için gereklidir. Çalışma süresi haftada kırk beş saati aşmamalı ve dinlenme süreleri mesai saatleri içinde çalışma saatine oranlanarak verilmelidir. Günde dört saatten az çalışanlara on beş dakika, günde dört saat ile yedi buçuk saat arası çalışanlara yarım saat, günde yedi buçuk saatten fazla çalışanlara ise bir saat dinlenme süresi verilmeli, bu süreler aralıksız olmalıdır.

İnşaat İşçisinin Sahip Olması Gereken Özellikler

İnşaat işçisi olabilmek için herhangi bir sınav veya vasıf olmasına gerek yoktur. İnşaat işçiliği beden işçiliğidir ve işçinin bedeninin sağlıklı olması yeterlidir.

İnşaat İşçisi Terfi Edebilir Mi?

İnşaat işçileri arasında ustalık ilişkisi mevcuttur. İşçiler ustalarını çok iyi bir şekilde gözlemleyerek ve gözlemlediği işleri deneme yanılma yöntemi ile öğrenerek ustalığa terfi edebilmektedirler.  İşçi, usta sıfatına haiz olduğunda ise hem çalışma saatleri azalmakta hem de maaşı yükselmektedir. Bu sayede sadece uzmanlık olarak seçilen alanda işgücü fazla harcamadan mesleğini icra edebilmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir