Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi Örneği

Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. Özellikle reklamcılık, bilişim, bankacılık, muhasebe, çevirmenlik,çağrı merkezi gibi işlerde yoğun olarak kullanılmaya başlanan bir çalışma modelidir.

Günümüzde git gide yayılan bir çalışma sistemi olan uzaktan çalışma için hazırlanan Uzaktan çalışma iş sözleşmesi aşağıda yer almaktadır.

UZAKTAN ÇALIŞMA İŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

   TARAFLAR

İŞVERENİN
UNVANI
ADRESİ

 

İŞÇİNİN
ADI SOYADI
T.C NO
İKAMETGAH ADRESİ
TELEFON  NUMARASI
E-POSTA ADRESİ

 

 • İşçinin Çalışma Yeri

İşçinin çalışma yeri / işi göreceği adresi…………………………………………….. olup işveren, işçinin çalışma yerini veya şubesini / işyerini, ilçe / il / ülke genelinde değiştirmek istediğinde işçi, işverenin gösterdiği yerde ve işyerinde çalışmayı peşinen kabul eder.

 • İşçinin Yapacağı İş ve tanımı

İşçinin yapacağı iş …………………………………………………….’dir. İşverenin gerek gördüğünde işçinin yaptığı işi değiştirmesini, işçiyi başka bir unvanla çalıştırmasını işçi peşinen kabul eder.

 • İşin Yapılma Şekli

İş ………………………………………………………………………………………………… Yapılır.

 • Ücret

İşçinin ücreti aylık ödenecek olup net / brüt ……………………………. TL olarak belirlenmiştir.

 • Ücretin Ödenme Zamanı

Ücret aylık ödenecek olup mücbir sebepler dışında işçinin çalıştığı ayı takip eden 20 gün içinde ödenir.

 • Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşme …./……/………. tarihinde başlamış olup belirsiz sürelidir. İşçinin işe başlayacağı tarih …../……/……. olarak belirlenmiştir.

 • Deneme Süresi

Deneme süresi 2 ay olarak belirlenmiştir.

 • Çalışma Süresi

İşçinin haftalık çalışma süresi ……. saattir.

 • İşveren tarafından sağlanan ekipmanlar

Uzaktan çalışacak olan işçi için işveren tarafından işçiye teslimi yapılan ekipmanlar şunlardır: ……………….., …………………………….., …………………………….. . İşçi, bu ekipmanların korunmasından şahsen sorumludur. Ekipmanlara zarar gelmesi ya da bunların kaybedilmesi durumunda, işverence belirlenecek olan zararın tutarının işçinin ücretinden kesilmesine işçi peşinen onay vermiştir.

 • İletişim aracı

İşçiyle iletişim; işçinin bu sözleşmede yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla, e-posta adresine, telefon numarasına kısa mesaj yoluyla veya işçinin telefonu aranarak yapılabilir. Bu araçlardan her hangi birinin kullanılması yeterlidir.

 • Fazla Çalışma

İşyerinde işveren tarafından gerekli görülmesi halinde fazla çalışma yapmayı işçi peşinen kabul eder. Denkleştirme esası uygulamasını işçi peşinen kabul eder.

 • Diğer Hususlar

 

 1. İşçi; işverenin gerekli gördüğü zamanda ve yerde, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması ve benzer diğer nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanununun 41 inci maddesi uyarınca fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yapmayı peşinen kabul eder.
 2. İşçi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışmayı peşinen kabul eder.
 3. İşçi, işverenin izni olmaksızın başkaca bir işte çalışmayacağını kabul eder.
 4. İşçi, yıllık ücretli iznini işverenin belirleyeceği zamanlarda kullanmayı kabul eder.
 5. İşçi, gerektiğinde yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yapmayı peşinen kabul eder.
 6. İşveren, işçinin yaptığı iş karşılığında işçiye ücretini zamanında ödemeyi ve İş Kanunundan doğan ödemelerini yapmayı taahhüt eder.
 7. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.
 8. Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak sorunlarda işyerinin bulunduğu yer İş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

………. sayfadan oluşan ve ……. nüsha olarak düzenlenen işbu sözleşme ……/……/…….. tarihinde taraflarca imzalanmıştır.

 

 

 

İŞÇİ ADI SOYADI                                                                     İŞVEREN UNVANI

İmza                                                                                    Kaşe / İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir