İhtarname Nedir ? Ne İçin Ve Nasıl Yazılır?

İhtarname Nedir ? Ne İçin Ve Nasıl Yazılır?

 

Hayatımızı düzenleyen, insan haklarını korumak ve haksızlıkları önlemek için her alana ait kurallar vardır. Herhangi bir hak ihlali ya da hukuksal işlemlerde, muhatap olan kişilere noter aracılığıyla durumu bildiren uyarı ve bilgi niteliğindeki resmi yazılara ihtarname denir.

 

Nasıl Hazırlanır?

 

Konu; açık, net, anlaşılır bir anlatım ile beyan edilmelidir. Yazılacak metin çok kısa ya da çok uzun olmayıp; ihtarın ne için yazıldığını en uygun biçimde anlatmalıdır. Hazır şablondan ziyade amacınıza uygun özgün bir metin oluşturulmalıdır. Mağdur olunan durumdan hızlıca kurtulmak için bu uyarı yazısı işi bilen birine hazırlatılması uygun olur.

 

Hangi Konularda Yazılır?

 

Haksızlık yaşanan bir durumun giderilmesi, birisine yükümlülüğünü hatırlatmak, borçlu olan birine tahsilatını haber vermek, hasarlı bir ürün satan firmaya durumu anlatmak gibi oldukça geniş bir konuda yazılabilir.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Neler?

 

Hazırlanacak belgede, talepte bulunan kişinin adı soyadı, iletişim ve adres bilgileri, ihtar konusu, imza, tarih ve aracı olan notere ait kaşe, mühür, imza gibi resmi nitelik taşıyan bilgiler olmalıdır.

 

İhtar Yazmanın Faydaları Var Mıdır?

 

İhtar yazısı, konuya muhatap olan iki taraf için de olumlu sonuçlar doğurur. İhtar sahibi herhangi olumsuz bir sonuçla karşılaştığı takdirde elindeki ihtar yazısını mahkemeye delil olarak sunabilir. Karşı taraf işe yükümlü olduğu bir işi unutmuşsa bu yazı ile uyarılır.

 

İhtar için dilekçe örneği şu şekilde yazılır:

 

……NOTERLİĞİ’NE

 

İHTARNAME

İHTAR EDEN :

MUHATAP :

İHTARIN KONUSU :

SATIN ALMA TARİHİ :

İHTİYAÇ SAHİBİ         :

 

 

……….Bankası ………Şubesinden …/…../2018 tarihinden ihtiyaç kredisi başvurumda dosya masrafı adı altında kredi bakiyemden ………………………….TL kesindi yapıldı. Kesilen ……… Tl ‘nin tarafıma iade edilmesini istiyorum.

İhtarname metni tarafımdan söylenerek yazdırılmıştır.

            Sayın Noter

İş bu ihtarnamenin bir nüshasının PTT aracılığı ile muhataba tebliğini, bir nüshasının daireniz dosyasında saklanarak bir nüshasının tarafıma verilmesini talep ederim …./…../….

 İhtar Eden

…………

 

Aşağıda dilekçeye ait ihtarname örneği yazılmıştır.

 

İHTARNAME

 

 

…………BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

………….Şubesinden …/…../2018 tarihinden ihtiyaç kredisi başvurumda dosya masrafı adı altında kredi bakiyemden ………………………….TL kesindi yapıldı. Kesilen ……… TL ‘nin tarafıma iade edilmesini istiyorum.

 

 

 Ad-Soyad(imza)

 

 ( TC Kimlik No)

 

 

Adres:

 

Tel:

 

 

EKLER:

1- Kredi Sözleşmesi

2-Kesinti Dekontu

3- Kredi Geri Ödeme Planı

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir