Kira borcu ve elektrik borcu ödemeyen kiracıya ihtarname

Kira borcu ve elektrik borcu ödemeyen kiracıya çekilecek ihtarname; borçlarını belirtilen süre içerisinde ödemesi konusunda kendisine yapılacak son yazılı uyarı olmalıdır. Kiracı ihtarname de kendisine tanınan süre içerisinde ödeme yapmaz ise hakkında ilamsız icra takibi başlatabilirsiniz.

………………………………NOTERLİĞİ’NE

İHTARNEME

İHTAR  EDEN                             :    ……………., TC…………………..

ADRES                                          :

MUHATAP                                  :

ADRES                                          :

İHTAR KONU                             :  Ödenmeyen Elektrik Borcu ve Kira borcu hk.

KİRA KONUSU 

TAŞINMAZIN ADRESİ            : 

KİRA SÖZLEŞMESİ TARİHİ  :

AYLIK KİRA                               :    ………………..-TL.

KİRAYI  NASIL ÖDEDİĞİ       :   Her ay Peşin

ÖDENMEYEN KİRA TUTARI:    …………….TL. kira ve …………………-TL. Elektrik borcu ve cezası

HANGİ DÖNEME AİT OLDUĞU:

Muhatap Yukarda yazılı adresteki taşınmazda kiracı bulunmaktadır. Kira sözleşmesi, Aylık kira bedeli ve ödeme şekli yukarda belirtilmiştir. Muhatap kiracı, kira sözleşmesi gereği peşin ödenmesi gereken, Yukarda belirtilen döneme ait toplam kira borcunu ve elektrik borcunu bu güne kadar ödememiştir.

İş bu ihtarnamenin,  tebliği tarihinden itibaren muhatabın, ödenmemiş olan kira borcunu 30 gün içinde ödemesini, aks halde Borçlar Yasasının ilgili maddesi gereğince aktın feshi kiralananın tahliyesi ve birikmiş kira bedelinin tahsili için dava açılacağını, dava nedeniyle yapılacak tüm giderlerin talep edileceği bildiririm.

İhtarname metni tarafımdan söylenerek yazdırılmıştır.

              Sayın Noter;  İş bu ihtarnamenin bir nüshasının PTT aracılığı ile muhataba tebliğini, bir nüshasının daireniz dosyasında saklanarak bir nüshasının tarafıma verilmesini talep ederim …./…../….

                                                                                             İhtar Eden …….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir