İnşaatta Çalışmak İçin Göç Edilir Mi?

İnşaatta Çalışmak İçin Göç Edilir Mi?

Çalışmak Amacıyla Göç Etmek

Bir ülkede eğitim seviyesinin yüksek olması ya da üniversite mezunlarının sayısal olarak fazla olması, o ülkede işsizlik oranının az olduğu anlamına gelmemektedir. Ülkemizde her yıl üniversitelerden mezun olanların sayısı artışta iken, iş bulamayanların sayısı da oldukça fazladır. Bunun yanında, okuyan ancak alanında iş bulamayan ya da hiç okul okuyamadığı için belirli bir alanda uzmanlaşamayan kişilerin, çalışmak için çeşitli şehirlere göç ettikleri bilinmektedir.

İnşaatta Çalışmak İçin Göç Etmek

İnşaat sektörü, çalışmak isteyenler için çoğu zaman uzmanlık gerektirmeyen, sertifika aramayan, vasıfsız kişilerin bile rahatlıkla çalışabilecekleri bir sektördür. İnşaat sektörünün çeşitli alanlarında konuya uzman ve tecrübeli ustaların varlığı gerektiği gibi, hiç tecrübesi olmayan kişilere de ihtiyaç duyulur. Ülkemizde özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerindeki sanayi yetersizliği, fabrika sayılarındaki düşüklük, yoğun kış şartları ile birlikte çeşitli coğrafi nedenlerle, orada yaşayan insanların göç etmelerini mümkün kılmaktadır. Bu göçün temel nedeni işsizlik olarak değerlendirilir. Yaşadığı bölgelerde iş bulamayan ancak, ailesinin geçimini yapmak zorunda kalan kişiler, ülkenin özellikle batı bölgelerinde inşaat sektörünün yoğun olduğu yerlere göç etmek zorunda kalmaktadırlar. Pamuk toplayıcılığı, fındık ve zeytin toplayıcılığı gibi yangın bir göçe neden olan sektörler olduğu gibi, inşaat sektörü de yoğun göçlerin yaşanmasını sağlamaktadır.

Göçte Ailenin Durumu

İnşaatta çalışmak için göç eden kişiler genellikle tek gitmeyi tercih etmektedirler. Kişi belli bir dönem için inşaatta çalışmayı tercih etmiş ise ailesinin, yaşadığı bölgede kalmasını isteyebilmektedir. Özellikle inşaat işlerinde bilgi birikimi bulunmayan ve vasıfsız olan kişilerin, çalışacakları inşaat işlerini bulmaları güç olduğundan aileleri ile birlikte değil, tek başına göç etmektedirler. Ancak inşaat işlerinde ustalaşan ve iş bulmalarında zorluk yaşanmayan kişilerin, aileleri ile birlikte çalışmak için göç ettikleri de bilinmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir