İnşaatta Müşteri Sözleşmeleri

İnşaat Sözleşmesi Nedir?

            İnşaat sözleşmesi, yapılacak işi tanımlayan, yüklenici ile müşteri arasındaki sorumluluk ve yükümlülükleri düzenleyen, yürürlükte ki yasalara uygun, yüklenici ve müşterinin çekincesiz kabul ettiği sözleşmedir. Bu sözleşme deneyimli elemanlar tarafından hazırlanır ve uygulama takibi yapılır. Sözleşmeler günümüzde hazırlanmış ve genel şartları içeren uluslararası örneklere dayanarak hazırlanır.

İnşaat Sözleşmesi Çeşitleri Nedir?

Bu tür sözleşmeler fiyatlandırma çeşidine göre değişiklik gösterir. Birim fiyatlı sözleşmeler de yapılacak olan her iş için birim fiyat belirlenir. Bu tür sözleşmelerde ödemeler hak ediş ile yapılmaktadır. Genellikle ihale usulü alınan işlerde kullanılır. Ve fiyat teklifi verilir. Götürü bedelli sözleşmeler de ise işin toplamı için sabit bir ücret çıkartılır.

Ödemeler hak ediş ile yapılır. Ancak hak ediş ödemelerinin yapımı belirli kademelerde olur. Bu tip sözleşmede işin maliyetini, işin yapısını ve miktarını doğru hesaplamak çok önemlidir. Kısmen götürü bedelli sözleşmede ise yapılacak işin belli bir kısmı götürü bedelli sözleşme kurallarına göre diğer kısmı ise birim fiyatlı sözleşme kurallarına göre hazırlanır. Bu tip sözleşmeler genellikle zemin şartlarının değişken olduğu zeminlere yapılacak olan yapılar da kullanılır. Hak ediş ödemelerinin nasıl olacağına dair bilgi sözleşme de yer alır. Maliyet kar esasına göre sözleşmede maliyet belirlenir, kar oranında pazarlık yapılır. Yani işveren yüklenicinin karını kontrol eder. Daha çok küçük hacimli işlerde kullanılır. İşin türüne göre yapılan sözleşmelerde değişiklik gösterebilir.

Sözleşmelerde yer alan bütün maddeler işin yapım aşamasında işin artmasına ya da eksilmesine, sözleşme dışında iş yapılmasına, süre uzatılmasına gereksinim duyulduğunda değişiklik gösterebilir. Sözleşme zorunlu hallerde bir başkasına devredilebilir. Yükleniciden ya da işverenden kaynaklı olarak sözleşme fesih edilebilir. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, mahkumiyeti gibi etkenler de sözleşmenin fesih olması için yeterlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir